Корисні лінки
 
Правова робота

Статистичні дані за I квартал  2017 року

Протягом І кварталу 2017 року сектором правового забезпечення та договірної роботи управління було подано:
- до місцевого господарського суду 2 заяви про визнання конкурсним кредитором на загальну суму понад  67,7 тис. грн. заборгованості зі сплати страхових внесків;
- до місцевого господарського суду 4 заяви про визнання поточним кредитором на суму понад 7,7 млн. грн. заборгованості капіталізованих платежів;
- 3 претензії з вимогами до ліквідаційних комісій страхувальників-боржників, що припиняються за рішенням засновників, на загальну суму 52,94 грн.
- 4 претензії з вимогами про погашення боргу до ліквідаційних комісій страхувальників-боржників, що припиняються на загальну суму понад 1,6 млн. грн.
Протягом І кварталу 2017 року управлінням було подано 1 позов про скасування актів за формами Н-1 та Н-5, 1 знаходиться на розгляді. Взято участь в розгляді 5 справ в якості третьої особи, що стосуються нещасних випадків на виробництві. До суду Апеляційної інстанції подано 4 скарги на рішення судів першої інстанції.
До суду касаційної інстанції подано 2 скарги на ухвали та рішення апеляційного суду.
Також управління взяло участь в розгляді 4 справ у якості відповідача, в задоволенні яких позивачам було відмовлено. Було подано 7 заперечень на позови проти управління.
 

Статистичні дані за  2016 рік

Протягом  2016 року сектором правового забезпечення та договірної роботи управління було подано:
- до місцевого господарського суду 6 заяв про визнання конкурсним кредитором на загальну суму понад  27 тис.грн. заборгованості зі сплати страхових внесків;
- до місцевого господарського суду 2 заяви про визнання поточним кредитором на суму 15,7 тис. грн. заборгованості зі сплати страхових внесків;
- 4 адміністративних позовів про стягнення заборгованості зі сплати страхових  внесків  на  загальну  суму  понад  1,4 млн. грн.;
- 1 адміністративний позов про стягнення капіталізованих платежів на суму  169,2 тис.грн.;
- 10 заяв до місцевого господарського суду про визнання поточним кредитором  на загальну суму 3,8 млн. грн. капіталізованих платежів;
- 8 претензій з вимогами до ліквідаційних комісій страхувальників-боржників, що припиняються за рішенням засновників, на загальну суму 1,8 тис.грн. заборгованості зі сплати страхових внесків;
- 7 претензій з вимогами до ліквідаційних комісій страхувальників-боржників, що припиняються за рішенням засновників, на загальну суму понад  2 млн. грн. капіталізованих платежів;
- до районних відділів державної виконавчої служби міста Києва  413 заяв про примусове виконання рішення суду.
Протягом 2016 року Управлінням було подано 14 позовів про скасування актів за формами Н-1 та Н-5, з яких 4 задоволено, в задоволенні  2-х відмовлено, 8 знаходиться на розгляді. Взято участь в розгляді 6 справ в якості третьої особи, що стосуються нещасних випадків на виробництві. В провадженні суду  Апеляційної інстанції знаходяться 4 скарги на рішення судів першої інстанції. На розгляді в суді  касаційної інстанції перебуває  5 скарг на ухвали апеляційного суду. Також Управління взяло участь в  розгляді 3-х справ в якості Відповідача, в задоволенні яких  позивачам було відмовлено.

Статистичні дані за  2015 рік

  Протягом чотирьох кварталів 2015 року сектором правового забезпечення та договірної роботи Управління у м. Києві було подано до місцевого господарського суду 8 заяв про визнання конкурсним кредитором на загальну суму 41210,13 грн. та 4 заяви про визнання поточним кредитором на загальну суму 9510,77 грн. заборгованості страхувальників-боржників зі сплати страхових внесків.

Подано 9 претензій на загальну суму 5330,54 грн. з вимогою щодо сплати заборгованості зі сплати страхових внесків.

Подано 543 адміністративних позовів про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду на загальну суму 63045113,83 грн.

Подано 4 адміністративних позовів про стягнення капіталізованих платежів на суму 1779508,39 грн.

Подано 18 заяв до місцевого господарського суду про визнання кредитором у справах про банкрутство страхувальників-боржників на загальну суму 34759896,08 грн. капіталізованих платежів, а також 12 претензій до страхувальників, що припиняються за рішенням  засновників, на загальну суму 4494961,96 грн. капіталізованих платежів.

Також, до районних відділів державної виконавчої служби міста Києва було подано 224 заяви про примусове виконання рішення суду.

  Статистичні дані за 2014 рік

Протягом 2014 року Управлінням було подано 12 заяв до Господарського суду м. Києва про визнання кредитором у справах про банкрутство страхувальників-боржників на загальну суму 21,6 тис. грн., 19 заяв з вимогами до ліквідаторів страхувальників-боржників, які у судовому порядку визнані банкрутами та відносно яких відкриті ліквідаційні процедури, на загальну суму 51,9 тис. грн., а також 9 претензій з вимогою щодо сплати заборгованості зі сплати страхових внесків на загальну суму 4,6 тис. грн.

Подано 111 адміністративних позовів про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду на загальну суму 1010,7 тис. грн. та 3 адміністративні позови про стягнення капіталізованих платежів на загальну суму 2030,2 тис. грн.

Подано 13 заяв до місцевого господарського суду про визнання кредитором у справах про банкрутство страхувальників-боржників на загальну суму 9,01 млн. грн. капіталізованих платежів, а також 12 претензій до страхувальників, що припиняють діяльність за рішенням засновників, на загальну суму 6,1 млн. грн. капіталізованих платежів.

Також, до районних відділів державної виконавчої служби міста Києва було подано 19 заяв про примусове виконання рішення.

Статистичні дані за 2013 рік

Заявлено 10 адміністративних позовів про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду на загальну суму 37 538,79 грн. 

Подано 9 заяв до місцевого господарського суду про визнання кредитором у справах про банкрутство страхувальників-боржників на загальну суму 5 867 683,19 грн. капіталізованих платежів, а також 10 заяв з вимогами до ліквідаторів страхувальників-боржників, які у судовому порядку визнані банкрутами та відносно яких відкриті ліквідаційні процедури, на загальну суму 2 488 482,76 грн. капіталізованих платежів.

Також, до районних відділів державної виконавчої служби міста Києва було подано 13 заяв про примусове виконання рішень, 9 листів-нагадувань про перебіг виконавчого провадження та 5 скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців.

З метою стягнення заборгованості, Управління у м. Києві постійно взаємодіє з органами прокуратури, органами державної податкової служби, Пенсiйним фондом України.

Вiдповiднi дiї дають змогу позитивно вирiшувати питання погашення заборгованостi по страховим внескам ще до звернення до суду.

Управлiння Фонду у м. Києві постiйно вiдстежує через офiцiйнi друкованi перiодичнi видання iнформацiю про порушення справ про банкрутство, що дає змогу своєчасно звертатися із заявами про визнання Управлiння Фонду у м. Києві кредитором.

Управлiння Фонду у м. Києві бере участь у судовому провадженні 92 справ, предметом розгляду яких є відшкодування шкоди, а також які стосуються прав на відшкодування шкоди потерпілих. Ціна вказаних позовів складає понад 5,7 млн. грн., з них: про відшкодування матеріальної шкоди на суму близько 4,6 млн. грн. та моральної – на суму 1,1 млн. грн.

Статистичні дані за 2012 рік

Протягом дванадцяти місяців 2012 року юридичним відділом Управління у м. Києві було подано 58 заяв до місцевого господарського суду про визнання кредитором у справах про банкрутство страхувальників-боржників на загальну суму 547934,50 грн. (п’ятсот сорок сім тисяч дев’ятсот тридцять чотири грн. 50 коп.), 81 заява з вимогами до ліквідаторів страхувальників-боржників, які у судовому порядку визнані банкрутами та відносно яких відкриті ліквідаційні процедури, на загальну суму 339146,40 грн. (триста тридцять дев’ять тисяч сто сорок шість грн. 40 коп.), а також 72 претензії, з вимогою щодо сплати заборгованості зі сплати страхових внесків, на загальну суму 166616,14 грн. (сто шістдесят шість тисяч шістсот шістнадцять грн. 14 коп.).  

Заявлено 21 адміністративний позов про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду на загальну суму 261594,22 грн. (двісті шістдесят одна тисяча п’ятсот дев’яносто чотири грн. 22 коп.).

Подано 13 заяв до місцевого господарського суду про визнання кредитором у справах про банкрутство страхувальників-боржників на загальну суму 8317016,66 грн. (вісім мільйонів триста сімнадцять тисяч шістнадцять грн. 66 коп.) капіталізованих платежів, а також 21 заява з вимогами до ліквідаторів страхувальників-боржників, які у судовому порядку визнані банкрутами та відносно яких відкриті ліквідаційні процедури, на загальну суму 19133430,46 грн. (дев’ятнадцять мільйонів сто тридцять три тисячі чотириста тридцять грн. 46 коп.) капіталізованих платежів.

Проведено 32 звірки з районними відділами державної виконавчої служби у місті Києві щодо виконання рішень суду на користь Управління у м. Києві.

З метою стягнення заборгованості, управління виконавчої дирекції Фонду у м. Києві постійно взаємодіє з органами прокуратури, органами державної податкової служби, Пенсiйним фондом України.

Вiдповiднi дiї дають змогу позитивно вирiшувати питання погашення заборгованостi по страховим внескам ще до звернення до суду.

Управлiння виконавчої дирекції Фонду у м. Києві постiйно вiдстежує через офiцiйнi друкованi перiодичнi видання iнформацiю про порушення справ про банкрутство, що дає змогу своєчасно звертатися із заявами про визнання управління кредитором.

Управлiння виконавчої дирекції Фонду у м. Києві бере участь у судовому провадженні 112 справ, предметом розгляду яких є відшкодування шкоди, а також які стосуються прав на відшкодування шкоди потерпілих. Ціна вказаних позовів складає понад 3,3 млн. грн., з них: про відшкодування матеріальної шкоди на суму близько 2,5 млн. грн. та моральної – на суму 0,8 млн. грн.

Статистичні дані за 2011 рік

Впродовж 2011 року управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві надіслано до Господарського суду міста Києва 54 заяви про визнання кредитором у справах про банкрутство боржників-страхувальників на суму 229, 3 тис. грн., 127 заяв з вимогами до банкрутів на суму 260,7 тис. грн., які були надіслані до ліквідаторів страхувальників-боржників та надіслано 66 претензій з вимогою щодо сплати заборгованості зі сплати страхових внесків, на загальну суму 1,3 млн. грн., з них 6 претензій на суму 1,4 млн. грн. було заявлено з вимогами про сплату капіталізованих платежів в разі ліквідації підприємств-страхувальників.

Загалом судами загальної юрисдикції, господарськими судами, адміністративними судами в позовному провадженні у 2011 році розглядалося 147 судових справ.

Подано 37 адміністративних позовів з вимогами про стягнення із страхувальників заборгованості зі сплати страхових внесків та недоїмки на загальну суму 793, 3 тис. грн.

Подано 7 заяв до місцевого господарського суду про визнання кредитором у справах про банкрутство страхувальників-боржників на загальну суму 2, 4 млн. грн. капіталізованих платежів, а також 7 заяв з вимогами до ліквідаторів страхувальників-боржників, які у судовому порядку визнані банкрутами та відносно яких відкриті ліквідаційні процедури, на загальну суму 1, 3 млн. грн. капіталізованих платежів.

Проведено 35 звірок з районними відділами Державної виконавчої служби у місті Києві щодо виконання рішень суду на користь управління.

З метою стягнення заборгованості управління постійно взаємодіє з органами прокуратури, органами Державної податкової служби та Пенсiйним фондом України.
Вiдповiднi дiї дають змогу позитивно вирiшувати питання погашення заборгованостi по страховим внескам ще до звернення до суду.

Управлiння постiйно вiдстежує через офiцiйнi друкованi перiодичнi видання iнформацiю про порушення справ про банкрутство, що дає змогу своєчасно звертатися із заявами про визнання управління кредитором.
Управління бере участь у судовому провадженні 110 справ предметом розгляду яких є відшкодування шкоди, а також які стосуються прав на відшкодування шкоди потерпілих. Ціна вказаних позовів складає понад 3,5 млн. грн., з них: про відшкодування матеріальної шкоди на суму близько 2,6 млн. грн. та моральної – на суму 0,9 млн. грн.

Протягом 2011 року відповідно до положень Закону України «Про охорону праці» було подано 29 позовних заяв до судів загальної юрисдикції про скасування актів розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та актів про нещасний випадок за формою Н-1.

В одній з таких справ Апеляційним судом м. Києва позов управління задоволено, акт за формою Н-1 скасовано, ще 7 адміністративних позовів управління Окружним адміністративним судом м. Києва задоволено повністю, скасовано акти за формою Н-1, Н-5.

Скасування актів за формою Н-5 та Н-1 у судовому порядку формує позитивну практику дотримання органами та особами, які беруть участь у розслідуванні нещасних випадків вимог чинного законодавства щодо розслідувань нещасних випадків, є яскравим прикладом недопущення безпідставного складання актів за формою Н-5 та Н-1, які посвідчують право на відшкодування шкоди за законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві.

 
Copyright © 2008. Всі права захищені
м. Київ, 03113, пров. Артилерійський, 7-9