Корисні лінки
 
Профілактика нещасних випадків на виробництві

Одним із основних завдань Управління, як робочого органу Фонду, є: проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці

Статистичні дані за I квартал  2017 року

Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
У I кварталі 2017 року страхові експерти управління здійснили наступні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці:
надали страхувальникам консультацій – 729;
взяли участь у проведені:
- семінарів – 17;
- нарад – 25;
- круглих столів -28;
вивчили позитивний досвід профілактичної роботи на 14 підприємствах та узагальнили його для поширення на інших підприємствах міста;
взяли участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 56 підприємствах;
взяли участь у роботі комісій з питань охорони праці на 70 підприємствах.
Впродовж I кварталу 2017 року до управління (за оперативними даними) надійшло 212 повідомлень про нещасні випадки, внаслідок яких постраждали 216 осіб (в т.ч. 40 із смертельним наслідком).
За результатами розслідування нещасних випадків, що сталися у звітному періоді поточного року, складено 90 актів розслідування нещасних випадків форми Н-5, при цьому: стосовно 72 потерпілих складені акти про страхові нещасні випадки - форми Н-1, а по 18 (з яких 3 – випадки смерті на підприємстві) – обмежились складанням актів форми Н-5.
Крім цього за участю страхових експертів управління проведено розслідування 125 нещасних випадків (з яких 18 – із смертельним наслідком та 19 – природної  смерті на підприємстві), що сталися в минулих роках, а розслідування закінчене у звітному періоді. За результатами розслідування цих нещасних випадків складено 125 актів за формою Н-5, з яких - визнано страховими та складено акти за формою Н-1 на 73 потерпілих, у тому числі на 8 - із смертельним наслідком.
Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 73,6% ( 53) нещасних випадки. Через психофізіологічні причини сталося 19,4% (14) нещасних випадків, а через технічні причини – 6,9% (5) нещасних випадків.
Порівняно з І кварталом минулого року у цьому році питома вага кількості нещасних випадків з організаційних причин збільшилася на 18,5%, з психофізіологічних причин зменшилася на 9,2%, з технічних причин зменшилася на 9,4%.
Найпоширенішими організаційними причинами стали:
невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 62,5% від загальної кількості травмованих осіб (45 травмованих осіб);
невиконання посадових обов’язків (4 травмованих особи)
Найпоширенішою психофізіологічною причиною стала особиста необережність потерпілого – 15,3% від загальної кількості травмованих осіб (11 травмованих осіб).
Основними подіями, які призвели до нещасних випадків, стали:
падіння потерпілого під час пересування – 38,9% (28 травмованих осіб від загальної кількості травмованих);
інші види – 18,1% (13 осіб);
дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів - 11,1% (8 осіб);
дія підвищених температур (крім пожеж) – 8,3% (6 осіб).
З числа підприємств, зареєстрованих у м. Києві, на яких у I у кварталі поточного року допущена порівняно значна кількість нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, відзначаються наступні:
ТОВ «Сільпо-Фуд»                                                     - 8 випадків
ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД»                             - 6 випадків
ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет"                            - 3 випадки
Національний академічний театр опери
та балету України ім. Т.Г.Шевченка                         - 3 випадки
ПАТ «Райффайзенн Банк Аваль»                              - 2 випадки
ТОВ «Компанія Хлібінвест»                                      - 2 випадки
 

Статистичні дані за  2016 рік 

Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
Протягом 2016 року страховими експертами управління здійснені наступні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці:
-надано страхувальникам консультацій - 3035
-взято участь у проведені:
-семінарів – 78,
-нарад – 114,
-круглих столів – 109;
- вивчено позитивний досвід профілактичної роботи на 58 підприємствах та поширено на інших підприємствах міста;
- взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 236 підприємстві;
- взято участь у роботі комісій з питань охорони праці на 281 підприємствах;
- взято участь у записі телепередачі на тему «Аналіз травматизму в окремих галузях економіки» в студії телеканалу «ЕРА».
Протягом 2016 року до управління (за оперативними даними) надійшло 685 повідомлень про нещасні випадки, внаслідок яких постраждали 704 особи (в т.ч. 166 із смертельним наслідком).
За результатами розслідування нещасних випадків, що сталися у звітному періоді поточного року, складено 468 актів розслідування нещасних випадків форми Н-5, при цьому: стосовно 317 потерпілих складені акти про страхові нещасні випадки - форми Н-1, і 156 (з яких 49 – випадки смерті на підприємстві) – обмежились складанням актів форми Н-5.
До того ж, за участю страхових експертів в роботі комісій з розслідування 98 нещасних випадків (з яких 16 – із смертельним наслідком та 16 - смерті на підприємстві), що сталися в минулих роках, а розслідування закінчене у звітному періоді, складено 98 актів про розслідування нещасних випадків за формою Н-5, з яких - визнано страховими та складено акти за формою Н-1 на 61 потерпілого (включаючи: 10 - із смертельним наслідком).
Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 65 % ( 206)  нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 26 % (82) нещасних випадків, а через технічні причини – 9,2 % (29) нещасних випадків.
Протягом 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року питома вага кількості нещасних випадків з організаційних причин збільшилася на 1,7  з психофізіологічних причин збільшилася на 1 %, з технічних причин зменшилася на
2,8 %.
Найпоширенішими організаційними причинами стали:
-невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 45,4 % від загальної кількості травмованих осіб по м. Києву (144 травмовані особи);
- порушення правил безпеки руху – 7,3% (23 травмовані особи)
- порушення правил безпеки руху – 7,3% (23 травмовані особи)
Найпоширенішою психофізіологічною  причиною стала особиста необережність потерпілого – 17,4 % від загальної кількості травмованих осіб по м. Києву (55 травмованих осіб).
До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться:
- падіння потерпілого під час пересування – 27,5% (87  травмованих осіб від загальної кількості травмованих по м. Києву);
- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів - 12,9% (41 особа);
- інші види – 11,4% (36 осіб);
- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування –
7,9 % (25 осіб);
   Порівняльний розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків за даними актів форми Н-1 за  травмонебезпечними галузями економіки підприємств, де стався нещасний випадок.
З числа підприємств, зареєстрованих у м. Києві, на яких в поточному році допущена порівняно значна кількість нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, відзначаються наступні:
ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД»    - 23 випадки
ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет"   - 13 випадків
Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»
ПАТ «Українська залізниця»     - 8 випадків (в т.ч. 1 см.)
Національний академічний театр опери
та балету України ім. Т.Г.Шевченка    - 7 випадків
ТОВ «Епіцентр К»      - 7 випадків
ПАТ» Київхліб»       - 5 випадків
ПАТ «Укрнафта»                  - 5 випадків
КП «Київський метрополітен»     - 5 випадків
Філія КП «Київпастранс» Куренівське ТРЕД              - 4 випадки
Національний банк України     - 4 випадки
ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат»   - 3 випадки (в т.ч. 2 см.)
ТОВ «Метро Кеш енд Кері»     - 3 випадки
ПАТ «Київенерго»      - 3 випадки
ПрАТ «Азовзагальмаш»                 - 3 випадки

Статистичні дані за  2015 рік

        Впродовж 2015 року до управління ВД ФССНВ у м. Києві (за оперативними даними) надійшло 602 повідомлення про нещасні випадки, внаслідок яких постраждали 626 особи (в т.ч. 134 із смертельним наслідком).

       В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, загальна кількість отриманих повідомлень про нещасні випадки зменшилася на 14 одиниць. Водночас, зменшення спостерігається й відносно кількості потерпілих – на 16 осіб.

       За результатами розслідування нещасних випадків, що сталися у звітному періоді поточного року, складено 449 актів розслідування нещасних випадків форми Н-5, при цьому: стосовно 305 потерпілих складені акти про страхові нещасні випадки - форми Н-1 (в т.ч. 9 – із смертельним наслідком), і 156 (з яких 57 – випадки смерті на підприємстві) – обмежились складанням актів форми Н-5.

       До того ж, за участю страхових експертів в роботі комісій з розслідування 115 нещасних випадків, що сталися в минулих роках, а розслідування закінчене у звітному періоді, з яких - визнано страховими та складено акти за формою Н-1 на 77 потерпілих (включаючи 8 - із смертельним наслідком).

       Співставивши приведені вище дані, на діаграмі 1 можна спостерігати збільшення кількості страхових нещасних випадків за 2015 рік, в порівнянні з минулим роком.

Діаграма 1

            Як видно з діаграми, рівень виробничого травматизму 2015 рік порівняно з  2014 роком має збільшення на 10 випадків (кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 7 осіб).

            Загальна кількість актів за формою Н-1, зареєстрованих в управлінні ВД ФССНВ у м. Києві, збільшилась на 27 випадків (7,61%) в порівнянні з 2014р. з наступних причин:

групових нещасних випадків (в 2014р. актів за ф.Н-1 складено на 16 потерпілих, а в 2015р. – на 28 потерпілих);

випадків ДТП (в  2014р. актів за ф.Н-1 складено на 40 потерпілих, а в 2015р. – на 59 потерпілих).

             Як вже було наголошено, приведені на діаграмі 1 загальні по Управлінню показники, що демонструють зміни чисельності потерпілих від нещасних випадків на виробництві (в т.ч. із смертельним наслідком) у взятих періодах, побудовані на основі внесеної до реєстру оперативної інформації щодо фактичної кількості отриманих та облікованих актів форми Н-1, складених за результатами розслідування нещасних випадків, що сталися в інтервалі звітного (з 01 січня по 31 грудня) періоду відповідного року і не враховують значної  кількості «перехідних» нещасних випадків, розслідування яких не було завершено або акти не були передані до кінця звітного періоду. За подібних обставин, а також з позиції об’єктивності та більш детального підходу до проведення аналізу, вбачається доречним подальший розгляд окремих факторів та складових виробничого травматизму здійснювати з урахуванням даних про кількість потерпілих і складених актів ф. Н-1 на випадки, що сталися в попередніх роках але облікованих в звітних періодах наступних років та внесених до Системи оцінки стану виробничого травматизму та професійної захворюваності Управління (далі – Система ОС ВТ та ПЗ) станом на 31 грудня2015 року.

            З отриманих, на згаданих вище умовах за звітні періоди 2013-2015 рр. показників можна візуально спостерігати за змінами в порушеній сфері, як в розрізі відділів (таблиця 1), так і в цілому по Управлінню - в графічному вигляді (з додатковими даними щодо кількості отриманих повідомлень про нещасні випадки і чисельності осіб потерпілих від їх наслідків), на діаграмі 2.

№ з/п

Відділи УВД

 

2013 р.

К-кість страхових н/в, в т.ч. із смерт. насл.

2014 р.

К-кість страхових н/в, в т.ч. із смерт. насл.

 2015 р.

К-кість страхових н/в, в т.ч. із смерт. насл.

За звітн. пер.

За мин. пер.

За звітн. пер.

За мин. пер.

За звітн. пер.

За мин. пер.

1

По Лівобережному відділу

119/9

27/4

109/5

17/3

118/3

24/0

2

По Правобережному відділу

269/13

56/6

186/11

43/9

187/6

53/8

3

По Управлінню

388/22

83/10

295/16

60/12

305/9

77/8

Діаграма 2

Статистичні дані за 2014 рік

Впродовж 2014 року до управління (за оперативними даними) надійшло 616 повідомлень про нещасні випадки, внаслідок яких постраждали 642 особи (в т.ч. 136 із смертельним наслідком).

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, загальна кількість отриманих повідомлень про нещасні випадки зменшилася на 84 одиниці. Водночас, зниження спостерігається й відносно кількості потерпілих – на 91 особу.

За результатами розслідування нещасних випадків, що сталися у звітному періоді поточного року, складено 442 акти розслідування нещасних випадків форми Н-5, при цьому: стосовно 295 потерпілих складені акти про страхові нещасні випадки - форми Н-1.

До того ж, за участю страхових експертів в роботі комісій з розслідування 114 нещасних випадків (з яких 14 – із смертельним наслідком та 17 - смерті на підприємстві), що сталися в минулих роках, а розслідування закінчене у звітному періоді, складено 114 акти про розслідування нещасних випадків за формою Н-5, з яких - визнано страховими та складено акти за формою Н-1 на 60 потерпілих (включаючи: 12 - із смертельним наслідком).

Співставивши приведені вище дані, надіаграмі 1 можна спостерігати позитивну тенденцію щодо зменшення кількості страхових нещасних випадків за 2014 рік, в порівнянні з минулими роками.

Діаграма 1

Як вже було наголошено, приведені на діаграмі 1 загальні по Управлінню показники, що демонструють зміни чисельності потерпілих від нещасних випадків на виробництві (в т.ч. із смертельним наслідком) у взятих періодах, побудовані на основі внесеної до реєстру оперативної інформації щодо фактичної кількості отриманих та облікованих актів форми Н-1, складених за результатами розслідування нещасних випадків, що сталися в інтервалі звітного (з 01 січня по 31 грудня) періоду відповідного року і не враховують значної  кількості «перехідних» нещасних випадків, розслідування яких не було завершено або акти не були передані до кінця звітного періоду. За подібних обставин, а також з позиції об’єктивності та більш детального підходу до проведення аналізу, вбачається доречним подальший розгляд окремих факторів та складових виробничого травматизму здійснювати з урахуванням даних про кількість потерпілих і складених актів ф. Н-1 на випадки, що сталися в попередніх роках але облікованих в звітних періодах наступних років та внесених до Системи оцінки стану виробничого травматизму та професійної захворюваності Управління (далі – Система ОС ВТ та ПЗ) станом на 31 грудня 2014 року.

З отриманих, на згаданих вище умовах за звітні періоди 2012-2014 рр. показників можна візуально спостерігати за змінами в порушеній сфері, як в розрізі відділів (таблиця 1), так і в цілому по Управлінню - в графічному вигляді (з додатковими даними щодо кількості отриманих повідомлень про нещасні випадки і чисельності осіб потерпілих від їх наслідків), на діаграмі 2.

Таблиця 1

Діаграма 2

З числа підприємств, зареєстрованих у м. Києві, на яких у 2014 році допущена порівняно значна кількість нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, відзначаються наступні:

ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД» - 27 випадків (5 клас ризику);
Національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка - 9 випадків (9 кл.);
ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» - 8 випадків (5 кл.);
ТОВ «Альянс Маркет» - 6 випадків (5 кл.);
ДП «Київський бронетанковий завод» - 5 випадків (26 кл.);
ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» - 4 випадки (5 кл.);
ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат «11» - 3 випадки ( 21 кл.);
ДП «Альтфатер Київ» - 3 випадки (12 кл.);
ПАТ «Київхліб» - 3 випадки (21 кл.);
ДП «Антонов» - 2 випадки (19 кл.);
Центральний госпіталь МВС України - 2 випадки (7 кл.);
Домобудівний комбінат № 4 - 3 випадки (52 кл.);
ПАТ «Київгаз» - 3 випадки (12 кл);

Аналіз матеріалів розслідування нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, підтверджує стійку перевагу організаційних причин травматизму, викликаних передусім людським ризик-фактором, через порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання вимог посадових обов’язків та особистої безпеки (Діаграми 3, 4).

Діаграма 3

Діаграма 4

В той же час, серед подій (діаграма 5), що призвели до нещасних випадків, найбільшу частину становлять падіння потерпілих під час пересування.

Діаграма 5

 Статистичні дані за 2013 рік 

Впродовж 2013 року до управління ВД ФССНВ у м. Києві (згідно оперативних даних) надійшло 700 повідомлень про нещасні випадки та 3 – про професійні захворювання, внаслідок яких постраждали 733 (в т.ч. 136 - із смертельним наслідком).

В порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, загальна кількість отриманих повідомлень про нещасні випадки зменшилась на 96 одиниць, з відповідним зменшенням числа потерпілих на 78 осіб, включаючи 32 - із смертельним наслідком, та на 14 – від професійних захворювань.

Разом з тим, тільки за результатами завершеного розслідування нещасних випадків, що сталися в 2013 році, на кінець звітного періоду було прийнято та обліковано 388 актів форми Н-1 про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом і з них 22 - на потерпілих із смертельним наслідком, а також 3 акта за формою П-4, про розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання.

З поміж зазначеного вище та на фоні приведених (гістограма 1) річних показників (згідно з оперативними даними щодо складених і облікованих актів про страхові випадки у відповідних періодах), звертає увагу суттєве зменшення загальної чисельності потерпілих на виробництві за 2013 рік, що дає об’єктивні підстави стверджувати про поліпшення ситуації в сфері виробничого травматизму на підприємствах м. Києва в цьому періоді.

Гістограма 1

 

Як вже було наголошено, приведені на гістограмі 1 загальні по Управлінню показники, що демонструють зміни чисельності потерпілих від нещасних випадків на виробництві (в т.ч. із смертельним наслідком) у взятих річних періодах, побудовані на основі внесеної до реєстру оперативної інформації щодо фактичної кількості отриманих та облікованих актів форми Н-1, складених за результатами розслідування нещасних випадків, що сталися в інтервалі звітного (з 01 січня по 31 грудня) періоду відповідного року і не враховують значної (в межах 20% від оперативно облікованої) кількості «перехідних» нещасних випадків, розслідування яких не було завершено або акти не були передані до кінця звітного періоду. За подібних обставин, а також з позиції об’єктивності та більш детального підходу до проведення аналізу, вбачається доречним подальший розгляд окремих факторів та складових виробничого травматизму здійснювати з урахуванням даних про кількість потерпілих і складених актів ф. Н-1 на випадки, що сталися в попередніх роках але облікованих в звітних періодах наступних років та внесених до Системи оцінки стану виробничого травматизму та професійної захворюваності Управління (далі – Система ОС ВТ та ПЗ) станом на 31 грудня 2013 року.

З отриманих, на згаданих вище умовах за звітні періоди 2011-2013 рр. показників можна візуально спостерігати за змінами в порушеній сфері, як в розрізі відділів так і по адміністративних районах м. Києва (таблиця 1), а також в цілому по Управлінню - в графічному вигляді (з додатковими даними щодо кількості отриманих повідомлень про нещасні випадки і чисельності осіб потерпілих від їх наслідків), на гістограмі 2.

Таблиця 1

 

Гістограма 2

 

Співставлення (в таблиці 2 та на діаграмі 3) числа потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, відповідно до облікованих актів ф. Н-1 за підсумками звітних періодів 2011 - 2013 років, та їх розподіл по класах професійного ризику виробництва згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (відсортованих за спаданням по відношенню до 2011р.), виглядить наступним чином:

Гістограма 3

 

 

 

Як випливає з приведених в табличній формі та на гістограмі 3 даних згідно облікованих актів Ф. Н-1, дещо меншою (від попередніх річних періодів), але водночас ще при доволі значній чисельності потерпілих на виробництві у 2013 році, залишаються підприємства віднесені до 5, 52, 23, 33, 7, 2 та 1 класів тоді, як серед віднесених до 3, 17, 4, 27, 49, 24, 53 та деяких інших класів, спостерігається певний приріст нещасних випадків, у порівнянні з 2012 роком.

Приведена ситуація потребує більш детального розгляду і систематизації доступних в Системі факторів, для з’ясування найбільш впливових на стан виробничого травматизму причин.

Згідно з приведеним (в таблиці 2) розподілом чисельності потерпілих за класами професійного ризику виробництв, в таблиці 3 відзначенні конкретні підприємства, де сталися нещасні випадки з двома і більше працівниками або із смертельним наслідком, в т.ч. із зазначенням виду події (у відповідності до Класифікатора).Про види подій та переважні причини, що зумовили до настання нещасних випадків, згідно з даними отриманими за результатами моніторингу актів (матеріалів) розслідування нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, можна спостерігати на порівняльних діаграмах. Так, з помі -ж приведених подій (гістограма 4), що призвели до настання нещасних випадків у 2013 році, в порівнянні з попереднім річним періодом, та поряд із помітним зменшенням чисельності випадків та потерпілих за найбільш характерними (в останні роки) категоріями подій, що найчастіше зумовлені падінням потерпілих, і особливо - під час пересування, а також з висоти; наслідками - дорожньо-транспортних пригод; обрушення, обвалення будівель, споруд чи їх елементів; дії рухомих і таких що обертаються деталей, машин.., не може залишитися непоміченим певний перерозподіл і відповідне зростання кількості потерпілих внаслідок подій, що окрім вже згаданих падінь, викликані: наїздом транспортних засобів на потерпілих (на території підприємств); падінням, обрушенням, обваленням матеріалів, породи; перекиданням технологічних транспортних засобів; дією предметів та деталей, що рухаються, обертаються..; впливом електроструму, високих температур, вибуху; навмисними діями інших осіб.

Гістограма 4

 

Гістограма 5

 

Порівнюючи розмежування по кількості потерпілих від нещасних випадків в площині причин (гістограма 5), та певне зменшення тої ж чисельності потерпілих внаслідок найбільш поширених організаційних і психофізіологічних причин, звертає увагу незначний відсоток потерпілих у випадках зумовлених, як прийнято вважати - незадовільним функціонуванням (недосконалістю або відсутністю) системи управління охорони праці і викликаних: відсутністю або неякісним проведенням інструктажів; допуском до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці; неякісним розробленням, недосконалістю інструкцій з охорони праці або їх відсутністю, як і відсутністю у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці; порушенням режиму праці та відпочинку; незабезпеченістю ЗІЗ; виконанням робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо; залученням до роботи працівників не за спеціальністю (професією), що передусім може говорити про низьку виробничу дисципліну та культуру охорони праці учасників трудового процесу на підприємствах.

Останнє, з помі -ж інших факторів, знаходить своє відображення і в показниках групи причин (таблиця 5), що після звітного періоду 2011 року виділяються збільшенням відсотку технічних та значним відтоком (або переходом) організаційних причин до розряду психофізіологічних, при цьому коефіцієнт травматизму (або частоти нещасних випадків) Кч., за даними звітного періоду 2012 р. по загальному виробничому травматизму становить 0,31, із смертельним наслідком 0,026, а у 2013 р. вже 0,28 і 0,019 відповідно (загальнодержавною соціальною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки передбачено, знизити до 2018 року коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком до показників 0,6 і 0,033 відповідно), тим самим відзначаючи позитив та певну результативність діяльності Управління в сфері профілактики виробничого травматизму..

Таблиця 5.

Співставлення групи причин нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом
за 2011 – 2013 роки

 

 

 Статистичні дані за  2012 рік

Станом на 01.01.2013 року Управлінням отримано 799 повідомлень про травмування 811 осіб (в т.ч. 168 із смертельним наслідком). За результатами проведених розслідувань складено актів про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом  ф.Н-1 на 468 осіб (в т.ч. 32  із смертельним наслідком).
Розподіл нещасних випадків, які пов’язані з виробництвом ф.Н-1
(станом на 01.01.2013р.)

Назва району

Кількість нещасних випадків

Кількість потерпілих

В т.ч. із смертельним наслідком

Деснянський

21

22

0

Дарницький

24

25

3

Дніпровський

29

29

0

Солом’янський

29

30

1

Подільський

27

28

1

Святошинський

24

25

1

Шевченківський

44

44

1

Оболонський

24

27

3

Голосіївський

45

46

2

Печерський

29

30

3

за межами Києва

150

162

17

ВСЬОГО

446

468

32

В порівнянні з 2011 роком, загальна кількість отриманих повідомлень про нещасні випадки зменшилась на 23 одиниці, з відповідним зменшенням числа потерпілих на 31 особу,при цьому кількість повідомлень про потерпілих із смертельним наслідком зросла на 21, а стосовно професійних захворювань залишилась незмінною (17). 

Інтенсивність проведення розслідувань,
відповідно до кількості облікованих актів ф. Н-5 у приведених періодах
(з урахуванням: к-кості випадків – чис-ті потерпілих/в т.ч. із смерт. наслідком)

Звітний період

Отримано повідомлень про НВ

К-кість потерп.

/в т.ч смерт.

Розслідувано випадків (зг.Н-5)

Розслідування (вип.-потерп.)

Спец розслідування

На кінець 2010 р.

768

796/143

619 - 636/102

503 – 506

116 – 130

Станом на 31.12.2012

 

 

730 – 759/142

562 - 568

168 - 199

На кінець 2011 р.

822

842/147

629 – 639/92

514 - 517

115 - 122

Станом на 31.12.2012

 

 

744 – 762/128

592 - 598

152 - 164

На кінець 2012 р.

799

811/168

659 – 679/137

538 - 550

121 - 129

Розподіл нещасних випадків,
пов’язаних з виробництвом по галузям діяльності підприємств

 Код та галузь діяльності підприємств, де сталися НВ

2010р.

2011р.

 2012р.

(50.10.1-52.74.9) - Оптова й роздрібна торгівля

95/4

83/3

67/8

(45.11.1-45.50.0) - Будівництво

76/21

83/14

65/16

(60.10.1-64.20.0) - Транспорт і зв'язок

70/9

56/7

61/2

(70.11.0-74.84.0) - Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

56/2

56/4

35/1

(90.00.1-99.00.0) - Колективні, громадські та особисті послуги

40/4

34/1

41/1

(85.11.1-85.32.5) - Охорона здоров'я та соціальна допомога

30

24

24

(15.11.0-16.00.0) - Обробна промисловість. Харчова промисловість та перероблення

сільськогосподарських продуктів

28

26

24/1

(55.11.0-55.52.0) - Готелі та ресторани

25

38

21

(65.11.0-67.20.0) - Фінансова діяльність

23/1

22/1

11

(75.11.1-75.30.0) - Державне управління

21/1

22

17

(34.10.1-35.50.0) - Обробна промисловість. Виробництво транспортного устаткування

16

18

4

(40.10.1-41.00.0) - Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

16/2

14

16

(01.11.0-01.42.0) - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги

14/1

9/1

7

(29.11.1-29.72.0) - Обробна промисловість. Виробництво машин та устаткування

14

14/2

5/1

(80.10.1-80.42.0) - Освіта

13

13/2

10

(26.11.0-26.82.0) - Обробна промисловість. Виробництво інших неметалевих мінеральних

 виробів

12/1

11/1

8

(25.11.0-25.24.0) - Обробна промисловість. Виробництво гумових та пластмасових виробів

9/1

3

6

(30.01.1-33.50.0) - Обробна промисловість. Виробництво електричного та електронного

устаткування

7

9

6

(27.10.0-28.75.0) - Обробна промисловість. Металургія та оброблення металу

6

15

7

(21.11.0-22.33.2) - Обробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість, видавнича

справа

5

10

7

(36.11.1-37.20.6) - Обробна промисловість. Інше виробництво

5

3

2

(20.10.0-20.52.0) - Обробна промисловість. Виробництво деревини та виробів з деревини

4

6

4

(24.11.0-24.70.0) - Обробна промисловість. Хімічне виробництво

3/1

3

5

(17.11.0-18.30.3) - Обробна промисловість. Текстильна промисловість та пошиття одягу

2

0

4/1

(19.10.0-19.30.2) - Обробна промисловість. Виробництво шкіри та шкіряного взуття

1

0

1

(02.01.1-02.02.0) - Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

0

2

2

(10.10.1-12.00.0) - Добувна промисловість. Видобування енергетичних матеріалів

1

1

2/1

 

 

 

6

всього

592/48*

 575/36*

468/32 

*) – фактична кількість складених актів ф. Н-1 на потерпілих внаслідок нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, що сталися в 2010 та 2011 роках та з урахуванням облікованих в наступних періодах, станом на кінець звітного періоду 2012 року.

Види подій та переважні причини, що зумовили настання нещасних випадків викладено
в порівняльних діаграмах


Так, серед приведених подій що призвели до нещасних випадків у 2012 році в порівнянні з попередніми річними періодами, спостерігається, що найбільша чисельність випадків зумовлених падінням потерпілих, переважно під час пересування, а також з висоти; внаслідок дорожньо-транспортних пригод; від обрушення, обвалення будівель, споруд чи їх елементів, а також внаслідок інших подій, зазвичай викликаних особистою необережністю.

Співставлення групи причин
 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом за 2010 – 2012 роки

Звітний рік

(заг. к-кість потерпілих/

в т.ч. смерт.)

Технічні причини

організаційні

психофізіологічні

К-кість

/в т.ч. із см. насл.

%(в т.ч. по вип.. із см. насл.)

К-кість

/в т.ч. із см. насл.

%(в т.ч. по вип.. із см. насл.)

К-кість

/в т.ч. із см. насл.

%(в т.ч. по вип.. із см. насл.)

2010 – (592/48)

78/8

13,2 (16,7)

448/38

75,7 (79,2)

66/2

11,1 (4,1)

2011 – (575/36)

58/3

10,1 (8,3)

447/31

77,7 (86,1)

70/2

12,2 (5,6)

2012 – (468/32)

67/10

14,3 (31,3)

296/21

63,3 (65,6)

105/1

22,4(3,1)

 

         

   

    

     

 

     

 

       

 

       

 

 

 
Copyright © 2008. Всі права захищені
м. Київ, 03113, пров. Артилерійський, 7-9