Корисні лінки
 
Відшкодування шкоди потерпілим

- Відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Управлінням забезпечено надання всіх, встановлених статтею 21 Закону виплат, а саме:

1. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

а) допомогу в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого ;

г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

д) пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

2. Організацію поховання померлого, відшкодування вартості пов’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов.

Усі види соціальних послуг та виплат надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровані вони в Фонді, чи ні. 

Статистичні дані за I квартал 2017 року

Станом на 1 квітня 2017 року кількість особових справ потерпілих, що обліковуються в управлінні складає 8153, із них справи, за якими проводяться страхові виплати складає 4765. Поряд з цим проводяться страхові виплати по 2120 справах потерпілих – внутрішньо переміщених осіб.

На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та членам їх сімей за 1 квартал 2017 рік виплачено 38,0 млн. грн., у т.ч. 15,7 млн. грн. внутрішньо переміщеним особам, що загалом відповідає рівню аналогічного періоду минулого року. Загальна сума індексації щомісячних страхових виплат по управлінню за звітний період – 3,1 млн. грн.

                Зазначені 38,0 млн.грн. розподілені таким чином:

- виплачено 8 особам одноразових допомог у разі часткової втрати працездатності на суму 146,5 тис. грн., у т.ч. 82,8 тис. грн. одній  внутрішньо переміщеній особі. Загалом кількість осіб, які отримали одноразову допомогу у порівнянні з аналогічним періодом  минулого року, зменшилась вдвічі, при цьому сума виплат менше минулорічної суми на 77%, насамперед, за рахунок зменшення звернень за борговими виплатами, тобто раніше призначених, але не виплачених, внутрішньо переміщеним  особам;

                - здійснено 3 виплати одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю на суму 330,1 тис. грн. Кількість сімей, яким призначено виплату, у порівнянні з аналогічним періодом  минулого року зменшилась на 25%, при цьому сума виплат зменшилась на 5%;

- сума щомісячних виплат у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого - в розмірі 33,3 млн. грн., у т.ч. 14,7 млн.грн., тобто майже 45%, - внутрішньо переміщеним особам. Сума щомісячних виплат загалом відповідає рівню аналогічного періоду минулого року;

- сума щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - в розмірі 3,0 млн. грн., у т.ч. 873,4 тис. грн., тобто майже 30% - внутрішньо переміщеним особам. Сума щомісячних виплат загалом також відповідає рівню аналогічного періоду минулого року;

- витрати на допомогу в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності становить 1,2 млн. грн., що в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року більше на 41% за рахунок збільшення кількості осіб, які фактично отримали травми на виробництві та в подальшому відновили своє здоров’я за рахунок коштів Фонду;

- витрати на поховання потерпілого за звітний період склали 0,5 тис.грн. За  аналогічний період минулого року витрати не проводились.

Статистичні дані за 2016 рік

Станом на 1 січня 2017 року кількість особових справ потерпілих, що обліковуються в управлінні складає 8142, із них справи, за якими проводяться страхові виплати складає 4811. Поряд з цим проводяться страхові виплати по 2076 справах потерпілих – внутрішньо переміщених осіб.

На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та членам їх сімей за 2016 рік виплачено 149,0 млн. грн., у т.ч. 62,4 млн. грн. внутрішньо переміщеним особам, що загалом на 14 % менше за аналогічний період минулого року, насамперед за рахунок зменшення звернень за борговими виплатами, тобто раніше призначених, але не виплачених, внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума індексації щомісячних страхових виплат по управлінню за 2016р. – 11,4 млн. грн.

              Зазначені 148,9 млн.грн. розподілені таким чином:

- виплачено 76 особам одноразових допомог у разі часткової втрати працездатності на суму 1,3 млн. грн., у т.ч. 736,2 тис. грн. 12 внутрішньо переміщеним особам. Загалом кількість осіб у порівнянні з минулим періодом, зменшилась на 22%, при цьому сума виплат менше минулорічної суми на 44%;

- здійснено 13 виплат одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю на суму 1,6 млн. грн., у т.ч. 72,9 тис.грн. 1 внутрішньо переміщеній особі. Кількість сімей, яким призначено виплату, у порівнянні з минулим періодом зменшилась на 30%, при цьому сума виплат зменшилась на 56,5%, ураховуючи фактичний час настання нещасного випадку та обмежень, запроваджених новою редакцією базового Закону;

- виплати одноразової допомоги в разі смерті потерпілого здійснено 13 особам, які мають на це право в разі втрати годувальника на суму 361,3 тис. грн., у т.ч. 14,6 тис. грн. 1 внутрішньо переміщеній особі;

- сума щомісячних виплат у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого - в розмірі 130,0 млн. грн., у т.ч. 58,3 млн.грн., тобто майже 45%, - внутрішньо переміщеним особам. Сума щомісячних виплат менше минулорічної на 13%;

- сума щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - в розмірі 11,8 млн. грн., у т.ч. 3,3 млн. грн., тобто майже 30% - внутрішньо переміщеним особам. Сума щомісячних страхових виплат менше минулорічної на 12%.

Зменшення сум щомісячних виплат потерпілим та особам які мають на це право в разі втрати годувальника виникло за рахунок зменшення звернень за борговими виплатами, тобто раніше призначених, але не виплачених, внутрішньо переміщених осіб;

 - допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності 3,9 млн. грн. (у т.ч. 7,5 тис. грн. внутрішньо переміщеним особам), що менше минулорічних на 9% за рахунок зменшення кількості осіб, які фактично отримали травми на виробництві та в подальшому відновили своє здоров’я за рахунок коштів Фонду;

- витрати на поховання потерпілого 2,6 тис.грн., що майже в 4 рази менше від суми за 2015 рік.

Статистичні дані за  2015 рік

Станом на 1 січня 2016 року кількість особових справ потерпілих, що обліковуються в Управлінні складає 8061, кількість справ, за якими проводяться страхові виплати складає 4924. Ця цифра менше минулорічної з причин кількості справ померлих. Також проводяться страхові виплати по 2005 потерпілим (членам їх сімей), які  переселились з зони проведення АТО.

На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та членам їх сімей за 2015 рік виплачено майже 174,0 млн. грн., у т.ч. 81,0 млн.грн. потерпілим, які переселились із зони проведення АТО, що загалом на 92 % більше за аналогічний період минулого року. Насамперед таке збільшення сталося за рахунок фактичного приросту індексу споживчих цін для проведення індексації щомісячних виплат, яке по Управлінню за рік склало 12,1 млн. грн.

Також на збільшення суми загальних виплат вплинуло здійснення Управлінням боргових виплат, тобто раніше призначених, але не виплачених, потерпілим, які переселились із зони проведення АТО.

Зазначена сума розподілилася таким чином:

- виплачено 88 одноразових допомог у разі часткової втрати працездатності на суму 2,4 млн. грн., у т.ч. 1,1 млн.грн. потерпілим, які переселились із зони проведення АТО. Загалом кількість таких осіб збільшилася приблизно на 40%. При цьому середня одноразова допомога на одну особу складала 27,2 тис. грн., що значно менше минулорічної суми з причин змін у законодавстві;

 - здійснено 14 виплат одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю на суму 3,7 млн. грн., у т.ч. 1,6 млн.грн. особам, які переселились із зони проведення АТО. У середньому в минулому році одноразова допомога на одну сім’ю склала 267 тис. грн. Кількість сімей, яким призначено виплату, у порівнянні з минулим роком, залишилась на рівні, при цьому сума виплат збільшилась на 18%, ураховуючи фактичний час настання нещасного випадку;

 - виплати одноразової допомоги в разі смерті потерпілого здійснено 14 утриманцям на суму 475,4 тис. грн., у т.ч. 108,7 тис.грн. особам, які переселились з зони проведення АТО. Середня сума одноразової допомоги на одну особу склала майже 34,0 тис. грн. Кількість утриманців, яким призначено виплату у порівнянні з минулим роком збільшилась на 7,7%, сума виплат зменшилась на 3,7% з причин обмежень, запроваджених новою редакцією базового Закону;

- сума щомісячних виплат у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого - в розмірі 149,7 млн. грн., у т.ч. 74,0 млн.грн., тобто 50%, - потерпілим, які переселились з зони проведення АТО;

 - сума щомісячних страхоих виплат особам, що мають на це право в разі втрати годувальника - в розмірі 13,4 млн. грн., у т.ч. 4,1 млн.грн., тобто більше 30%, - особам, які переселились із зони проведення АТО. Загалом у порівнянні з 2014 роком сума цих двох останніх виплат збільшилась відповідно на 109 % та на 63 %. Таке значне збільшення виникло з зазначених вище причин, тобто за рахунок фактичного приросту індексу споживчих цін для проведення індексації виплат та сум боргових виплат, тобто раніше призначених, але не виплачених, потерпілим, які переселились із зони проведення АТО;

 - допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 4,3 млн. грн., що більше минулорічних на 36%. Це пояснюється збільшенням кількості осіб, які фактично отримали травми на виробництві та в подальшому відновили своє здоров’я за рахунок коштів Фонду;

 - витрати на поховання потерпілих склали 9,9 тис.грн. у т.ч. 2,2 тис.грн. особам, які переселились з зони проведення АТО. Це вдвічі менше від суми 2014 року;

 - грошова сума за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту, який встановлено та доведено в судовому порядку, виплачено двом особам, загалом - 34,4 тис.грн., у т.ч. 10,0 тис.грн. одній особі, яка переселилася з зони проведення АТО.

Статистичні дані за 2014 рік

Станом на 1 січня 2015 року кількість особових справ потерпілих, що обліковуються в Управлінні складає 7956, з них фактично здійснюються страхові виплати по 5050 справах.

 На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві за 2014 рік виплачено 90,6 млн. грн., що на 13.1 % більше ніж за минулий рік, в т. ч.:

- одноразову допомогу в разі часткової втрати працездатності призначено 63 потерпілим та виплачено на суму 3,9 млн. грн. (у середньому одноразова допомога на одного потерпілого становить 64,0 тис. грн.). Кількість осіб, яким призначено таку виплату у порівнянні з минулим роком зменшилась на 27,6%, та загальна сума виплат зменшилася на 32,3%;

- 14 виплат одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю на суму 3,2 млн. грн.;

- виплати одноразової допомоги в разі смерті потерпілого 13 утриманцям на суму 494,0 тис. грн.

У середньому одноразова допомога на одну сім’ю складає 243,9 тис. грн., на утриманця – 44,9 тис. грн. У порівнянні з 2013 роком кількість виплат на сім’ю збільшилася на 16,7%, сума виплат збільшилася на 29,7%; кількість виплат утриманцям зменшилася на 27,8%, та сума виплат зменшилася на 44,1%;

- щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого в розмірі 71,6 млн. грн.;

- щомісячні страхові виплати особам, що мають на це право в разі втрати годувальника - в сумі 8,2 млн. грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року сума цих двох останніх виплат збільшилась відповідно на 22,9 % та на 7,84 %;

- допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 3,1 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року зменшилася на 37,6 % ;

- кошти на поховання – 20,5 тис. грн., що більше на 46,2% у порівнянні з минулим роком;

- виплати при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу – 4,2 тис. грн.

У 2014 році проведена індексація сум страхових виплат, яка становить 1,6 млн. грн.

 

Статистичні дані за 2013 рік

Станом на 1 січня 2014 року кількість особових справ потерпілих, що  обліковуються в Управлінні складає 7869. Кількість особових справ потерпілих, за якими проводяться страхові виплати складає 5202.

На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві за 2013 рік виплачено 80.1 млн. грн., що на 24.6 % більше ніж за аналогічний період минулого року,в т. ч.:

- одноразову допомогу в разі часткової втрати працездатності призначено 87 потерпілим, виплачено на суму 5.8 млн. грн. (у середньому одноразова допомога на одного потерпілого становить 66.3 тис. грн.). Кількість осіб, яким призначено виплату у порівнянні з минулим роком зменшилась на 20,9% , а загальна  сума виплат збільшилась майже на  рівні
- 12 виплат одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю на суму 2,4 млн. грн.;

- виплати одноразової допомоги в разі смерті потерпілого 18 утриманцям на суму 883,7 тис. грн.; (У середньому одноразова допомога на одну сім’ю складає 203,8 тис. грн., на утриманця – 49,1 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року кількість виплат на сім’ю залишилася на рівні, а  суми  виплати зменшилась на 4,3%, кількість виплат утриманцям збільшилась  на 38,5%, а  суми  виплати збільшилась на 63,4%);
- щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого в розмірі 58,3 млн. грн.;
- щомісячні страхові виплати особам, що мають на це право в разі втрати годувальника - в розмірі 7,6 млн. грн. (У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року сума  цих двох останніх виплат збільшилась відповідно на 30,4 % та на 20,6 %;)
- допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 5,04 млн. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року збільшилась на 5,0 % ).
- кошти на поховання – 14,0 тис. грн., (збільшилось на 41,4% у порівнянні з минулим роком).
У  2013 році  проведена індексація сум страхових виплат, яка становить 143,5 тис. грн.

З 01 березня 2013 року відповідно до постанови правління Фонду від 19.03.2013р.№ 1 проведено перерахунок сум щомісячних страхових виплат у зв’язку із зростанням у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки, а саме:

- 4954 потерпілим. Середня щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого до перерахунку становила 878,13 грн., після перерахунку склала 1008,89 грн., (збільшилась в середньому на 130,76 грн.). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної грошової суми  потерпілим склала 647,8 тис. грн.
- 421 утриманцям. Середня щомісячна страхова виплата особам, що мають на це право в разі смерті потерпілого до перерахунку становила 1284,13 грн., після перерахунку склала 1475,46 грн., (збільшилась в середньому на 191,33 грн.). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної страхової виплати склала 80,5 тис. грн.

Статистичні дані за 2012 рік

  Станом на 1 січня 2013 року кількість особових справ потерпілих, що обліковуються в Управлінні складає 7768.
Кількість особових справ потерпілих, за якими проводяться страхові виплати складає 5303.
На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві за 2012 рік виплачено 64,3 млн. грн., що на 20 % більше ніж за аналогічний період минулого року,
в т. ч.:
- одноразова допомога в разі часткової втрати працездатності призначено 110, виплачено на суму 5,7 млн. грн. (у середньому одноразова допомога на одного потерпілого становить 52,0 тис. грн.). Кількість осіб, яким призначено виплату у порівнянні з минулим роком залишилась на рівні , а загальна сума виплат збільшилась на 35,7 %.;
- 12 виплат одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю на суму 2,3 млн. грн.;
- виплати одноразової допомоги в разі смерті потерпілого 13 утриманцям на суму 540,8 тис. грн.; (У середньому одноразова допомога на одну сім’ю складає 193,0 тис. грн., на утриманця – 41,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року кількість виплат на сім’ю зменшилась на 36,8% а суми виплати зменшилась на 36,1%, кількість виплат утриманцям зменшилась на 35,0%, а  суми  виплати зменшилась на  45,5 %);
- щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого в розмірі 44,7 млн. грн.;
- щомісячні страхові виплати особам, що мають на це право в разі втрати годувальника - в розмірі 6,3 млн. грн. (У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року сума  цих двох останніх виплат збільшилась відповідно на 24,5 % та на 14,5 %;)
- допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 4,8 млн. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилась на 45,5 % ).
- кошти на поховання – 9,9 тис. грн., (менше на 58,0% у порівнянні з минулим роком).
- грошова сума за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому - 1,0 тис. грн. ( в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася майже в 4 рази)
У 2012 році  проведена індексація сум страхових виплат, яка становить 1,8 млн. грн.
- З 01 березня 2012 року відповідно до постанови правління Фонду від 01.03.2012р.№4 проведено перерахунок сум щомісячних страхових виплат у зв’язку із зростанням у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки, а саме:
- 5052 потерпілим. Середня щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого до перерахунку становила 528,67 грн., після перерахунку склала 622,22 грн., (збільшилась в середньому на 93,55 грн.). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної грошової суми потерпілим склала 472,6 тис. грн.
- 447 утриманцям. Середня щомісячна страхова виплата особам, що мають на це право в разі смерті потерпілого до перерахунку становила 887,60 грн., після перерахунку склала 1043,81 грн., (збільшилась в середньому на 156,21 грн.).      Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної страхової виплати склала 69,8 тис. грн.
Також з 01 березня 2012 року відповідно до постанови правління Фонду від 30.03.2012р.№15 проведено перерахунок щомісячних страхових виплат 4052 потерпілим, що  складає 80,2% до загальної кількості потерпілих, та 221 утриманцям, (49,4 % до загальної кількості осіб, які мають на це право в разі втрати годувальника).
    Середня щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого після проведених перерахунків склала 730,97 грн. (збільшилась в середньому на 202,3 грн.). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної грошової суми 5052 потерпілим склала 1022,0 тис. грн.


   Середня щомісячна страхова виплата особам, що мають на це право в разі смерті потерпілого після проведених перерахунків склала 1118,36 грн., (збільшилась в середньому на 230,76 грн.). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної страхової виплати 447 утриманцям склала 103,2 тис. грн.
З 01 вересня 2012 року відповідно до постанови правління Фонду від 21.09.2012р.№ 31 проведено перерахунок щомісячних страхових виплат 4371 потерпілим, що складає 87,5 % до загальної кількості потерпілих, та 262 утриманцям, (67,9 % до загальної кількості осіб, які мають на це право в разі втрати годувальника).
   Середня щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого після проведених перерахунків склала 876,73 грн. (збільшилась в середньому на 351,0 грн.). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної грошової суми 4995 потерпілим склала 1753,3 тис. грн.
   Середня щомісячна страхова виплата особам, що мають на це право в разі смерті потерпілого після проведених перерахунків склала 1285,65 грн., (збільшилась в середньому на 383,05 грн.). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної страхової виплати 386 утриманцям склала 147,9 тис. грн.

Статистичні дані за 2011 рік

         Станом на 1 січня 2012 року кількість особових справ, що  обліковуються в Управлінні виконавчої дирекції Фонду ССНВ у м. Києві склала 7632.

          Кількість особових справ, за якими проводяться страхові виплати складає 5380, в тому числі:
Інваліди 1 групи – 157, інваліди 2 групи – 667, інваліди 3 групи -1505.
          На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у місті Києві за 2011 рік виплачено 53,6 млн. грн.
Впродовж 2011 року призначено 110 одноразових допомог в разі стійкої втрати професійної працездатності на суму 4,25 млн. грн.. Розмір нарахованої одноразової допомоги на одного потерпілого в середньому склав  38,6 тис. грн. Кількість осіб, яким призначено виплату у порівнянні з минулим роком збільшилась на 2,8%, сума  збільшилась на 3,6 %.;
        Щомісячну грошову суму часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку виплачено 5064 потерпілим на суму 35,9 млн. грн., середньомісячний розмір виплати на одного потерпілого – 590,21 грн.
        У порівнянні з 2010 роком сума виплат в 2011 році збільшилася на 3,9 %.
Виплачено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого на суму 4,6 млн. грн. у т. ч.:
- одноразової допомоги на сім’ю – в кількості -19, на суму 3,6 млн. грн. (середній розмір виплати 191,7 тис. грн.);
- одноразової допомоги утриманцям – в кількості -20, на суму 993,2 тис. грн. (середній розмір виплати  49,7 тис. грн.).
кількість виплат на сім’ю зменшилась на 13,6%, сума виплати збільшилась на 12,5 %; кількість виплат утриманцям зменшилася на 4,8 %, сума виплат збільшилась на 10,0 %.;
       Щомісячну страхову виплату особам, що мають на це право в разі втрати годувальника виплачено 456 особам на суму 5,4 млн. грн., середньомісячний розмір виплати на одного утриманця – 996,83 грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року сума виплат збільшилася відповідно на 3,8 %;
Виплачено допомогу в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності 435 особам на суму 3,3 млн. грн.
Виплати на поховання склали 23,7 тис. грн., у порівнянні з минулим роком вона збільшилася 3,9 %.
       Призначено та виплачено грошову суму за морально (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому 1 особі на суму 5,0 тис. грн.
      З 01.03.2011року 5115 потерпілим проведено перерахунок сум щомісячних страхових виплат у зв’язку із зростанням у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки. Середня щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого до перерахунку становила 473,68 грн., після перерахунку склала 522,18 грн., ( збільшилась в середньому на 48,5 грн. або на 1,102 %). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної страхової виплати  5115 потерпілим  склала 248,1 тис. грн.
    З 01.03.11 року проведено також перерахунок сум щомісячних страхових виплат 471 утриманцям. Середня щомісячна страхова виплата особам, що мають на це право в разі смерті потерпілого до перерахунку становила 758,07 грн., після перерахунку склала 835,40 грн., (збільшилась в середньому на 77,33 грн. або на 1,102 %). Загальна сума витрат за рахунок збільшення розміру щомісячної страхової виплати  471 потерпілим склала 36,4 тис. грн.
Проведено індексацію страхових виплат 2663 потерпілим на суму 4,03 млн. грн. та  387 утриманцям на суму 688,6 тис. грн.

 

 
 
Copyright © 2008. Всі права захищені
м. Київ, 03113, пров. Артилерійський, 7-9