#
 
Корисні лінки
 
24 | 09 | 2015
Робота з підприємцями – взаємовигідні відносини

Грабовська Світлана Василівна, начальник відділу по роботі зі страхувальниками Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Києві.

«Збір та ведення обліку єдиного внеску здійснюються за принципами:… прозорості та публічності діяльності органу, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску», стаття 3 «Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску»  Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Запорукою стабільної діяльності Фонду є надходження страхових внесків – відрахувань суб’єктів підприємницької діяльності, які мають забезпечувати застрахованим особам страхові виплати та надання соціальних послуг, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків, створення резерву коштів для здійснення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам, компенсацію адміністративних витрат на забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Передумови можливого виникнення страхових випадків передусім залежать від сукупності технічних, організаційних та інших причин, що мають місце під час здійснення статутної діяльності підприємств, установ і організацій. Кожному з видів економічної діяльності відповідає код, класифікація яких складає Національний класифікатор України, що затверджується наказом Держспоживстандарту України. У свою чергу види економічної діяльності віднесені до відповідних класів професійного ризику виробництва, які, по суті і визначають розмір єдиного внеску для платника внесків. Таким чином базою стабільності Фонду та одним із важливіших завдань Управління є контроль за достовірністю поданих страхувальниками відомостей про основний вид їх економічної діяльності. Така функція чітко прописана в новій редакції Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», принятому Верховною Радою України 28 грудня 2014 року.

Які порушення, свідомо чи помилково допускаються  підприємствами, виявляються працівниками Фонду та які наслідки таких помилок? Наведу приклад помилкових дій підприємства, встановлених Управлінням у період до набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску…»,  яким функції адміністрування єдиного внеску передано  органам доходів і зборів.

Показовими є ситуації,  коли перевірками Управління за попередні роки виявляється  що вид діяльності, заявлений як основний, (наприклад - діяльність у сфері інжинірингу, 6 клас професійного ризику), не відповідав фактичному основному виду діяльності  (монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, 52 клас професійного ризику). У таких випадках страхувальникам повідомляється про зміну страхового тарифу і проводиться відповідне нарахування. Виходячи з сум фонду оплати праці за перевірений період донарахування можуть складати значні суми, та ще й розмір пені. Термін сплати донарахованих сум – десятиденний. У разі непогодження підприємств у добровільному порядку здійснити оплату донарахованих сум, дане питання вирішується в судовому порядку; а також на виконання рішень суду  відкриваються провадження про стягнення заборгованості. Але в таких ситуаціях, як правило, не чекаючи судового розгляду за позовами Управління, підприємства в добровільному порядку здійснюють належні платежі.

Тобто роботодавці, як страхувальники  зобов’язані інформувати робочий орган Фонду про зміну технології робіт або виду діяльності для переведення його до відповідного класу професійного ризику, як це було встановлено ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», у новій редакції Закону – ст. 52.

Процедура визначення основного виду діяльності із кількох задекларованих не просто формальна дія, це певний аналіз виконаних обсягів робіт за минулий рік та передумова до призначення розміру страхового внеску на наступний рік і має здійснюватися відповідально. Підстави для проведення таких змін мають бути обґрунтованими та підкріпленими матеріальною базою, а наслідки за невчасне коригування основного виду діяльності будуть дуже відчутними.

Щоб уникнути встановлених законодавством будь яких санкцій, дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової відповідальності, неприємних ситуацій  з працівниками органів доходів і зборів та його територіальних органів, а також Фонду соціального страхування, необхідно лише уважне ставлення до встановлених норм і правил.

Керівникам підприємств необхідно мати на увазі, що Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»  встановлено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника, тобто має пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім  виплати заробітної плати. Оскільки розміри єдиного внеску відповідно до класів професійного ризику встановлені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», законодавчо встановлено санкції за невиконання, тобто за неправильне визначення суб’єктом виду діяльності, що тягне за собою хибне визначення Фондом класу професійного ризику: стаття 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює значні штрафні санкції в кратності неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяльність Управління належить до сфери соціальних відносин, яка перебуває в стадії реформування, а виходячи з комплексу та важливості соціальних проблем, і надалі буде вдосконалюватися. Слід зауважити, що позитивного результату в роботі  буде досягнуто лише спільними зусиллями: відкритістю стосунків з підприємствами, повагою до їхніх прав та обов’язків, а з іншого боку – оперативним корегуванням своєї діяльності до законодавчих змін.

 
Copyright © 2008. Всі права захищені
м. Київ, 03113, пров. Артилерійський, 7-9