#
 
Корисні лінки
 
12 | 11 | 2015
Фінансова стабільність Фонду залежить від багатьох чинників

Тургунова Ольга Миколаївна,
заступник начальника Управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України в місті Києві

«Фонд зобов’язаний вживати заходів щодо …
забезпечення фінансової стабільності Фонду»,

(стаття 10, ч.2, п. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»)

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в новій редакції скеровує робочі органи Фонду до заходів, які забезпечують фінансову стабільність Фонду. У роботі з страхувальниками та потерпілими така робота має два основні напрями: комплекс робіт, спрямованих на повне отримання страхових внесків від страхувальників та оптимальне використання коштів на потреби потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

За минулий рік у Києві кількість страхувальників - платників внесків до Фонду загальнодержавного соціального страхування збільшилася на 20 тисяч і складає більше 260 тисяч. Безумовно, події минулого року негативно вплинули на стабільність діяльності суб’єктів підприємництва, відповідно зменшилася кількість активних, які протягом року здійснювали статутну діяльність та сплачували відповідні податки, а також внески до Фонду. І навіть за таких умов спеціалістами Управління протягом 2014 року 2,6 тис. страхувальників віднесено до вищого класу професійного ризику виробництва, що позитивно впливає на суму відрахувань за єдиним соціальним внеском кожним конкретним платником внесків, та в підсумку збільшує надходження до Фонду.

Певним позитивним чинником для Фонду слід вважати запроваджені з початку року зміни до майже двадцяти законів, які регулюють діяльність органів державного фінансового контролю, Антимонопольного комітету, сфери захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічної служби, контролю якості і безпеки лікарських засобів, виконавчої служби, гідрометеорологічної служби, захисту рослин, лісового та мисливського господарства та ін., що впроваджені розділом VІІ нової редакції Закону. Такі зміни встановлюють засади загальнообов’язкового державного соціального страхування для працівників цих органів, включаючи страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Такими змінами розширюється база страхувальників, що має безпосередньо вплинути на суми отриманих внесків.

Також позитивним саме для наповнення бюджету Фонду по Києву є чинник зміни юридичної адреси страхувальниками з АР Крим, Донецької та Луганської областей на м. Київ. Таких на кінець звітного року було вже 1,3 тисячі, а станом на вересень поточного року обліковуємо вже більше 2 тисяч.

Спираючись на зазначені опосередковані, побічні чинники, можна зазначити позитив у діяльності Управління в наповненні бюджету Фонду: за вересень поточного року надходження коштів від сплати єдиного внеску становить більше 3 млрд. грн. Такі дані отримані в період, коли паралельно іде процес зняття з обліку страхувальників, що припинили свою діяльність або змінили місцезнаходження: за період з жовтня 2013 року таких страхувальників 20 тис. Проведення Управлінням детального порівняльного аналізу річних надходжень страхових коштів від підприємств та установ Києва буде можливо здійснити за підсумками отриманих даних вже на початку наступного року, керуючись статтею 23 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (у редакції від 04.07.2013), в частині отримання відомостей про суми надходжень від сплати єдиного внеску. Але поточний аналіз та викладені підстави дають впевненість у позитивному результаті діяльності, яку повсякденно здійснює кваліфікований персонал нашого Управління.

Зупинюсь на окремих чинниках, які суттєво впливають на витратну частину коштів, а саме на забезпечення встановлених статтею 36 Закону «страхових витрат на медичну та соціальну допомогу».

Протягом минулого року Управлінням забезпечено 12 видів медико-соціальних послуг для 680 потерпілих, що перебувають на обліку в Управлінні та яким такі послуги призначені медико-соціальними експертними комісіями.

Абсолютно логічними на тлі загального подорожчання товарів, робіт та послуг видається збільшення в 2014 році в порівнянні з 2013 середньої вартості інвалідного візка з 2,9 до 3,9 тис. грн.; вартості медикаментів на одного потерпілого з 6,1 до 6,9 тис. грн. на рік. Суттєво збільшилася сума витрат на бензин для спецавтомобілів – із 140 до 215 грн. на рік одному інваліду.

Також Управління, як робочий орган Фонду, фінансує потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання встановлені статтею 42 Закону витрати, розмір яких прямо залежить від встановленої в державі мінімальної заробітної плати: на спеціальний медичний догляд – в розмірі 1 мінімальної заробітної плати; на постійний сторонній догляд – в розмірі ½ мінімальної заробітної плати; на побутове обслуговування - ¼ мінімальної заробітної плати. Відповідно, із збільшенням мінімальної заробітної плати з 2013 року суми на спецмеддогляд збільшилися з 12,3 до 13,4 тис. грн. на одну людину в рік; на постійний сторонній догляд з 6,4 до 6,8 тис. на одну людину в рік; на побутове обслуговування з 3,0 до 3,5 тис. грн. на одну людину в рік. Відповідно на сьогодні зазначені витрати на одну людину щомісяця складають від 300 грн. до 1,1 тис. грн.

Такі витрати прогнозовано збільшаться вже з жовтня поточного року – після запланованого збільшення мінімальної заробітної плати.

Але чи буде внаслідок цього спостерігатися з жовтня 2015 року пряма залежність збільшення надходжень внесків до Фонду від збільшення мінімальної заробітної плати - це порівняння можна буде здійснити на початку наступного, 2016 року.

Невпинне подорожчання продуктів харчування - «продуктового кошика», безумовно впливатиме на збільшення витрат на призначене медико-соціальними експертними комісіями додаткового харчування окремим потерпілим.

З метою отримання для потерпілих медикаментів за оптимальними цінами, Управління вчасно, в березні 2014 року провело тендерні процедури та уклало договір з організацією на придбання ліків на суму 850 тис. грн. та подальшу їх реалізацію потерпілим через мережу її аптечних закладів. Вартість ліків, які в 2014 році придбавалися потерпілими самостійно на суму 250 тис. грн., включає їх подорожчання, яке ми спостерігали протягом року. Тобто і за цією позицією витратна частина коштів має безумовну тенденцію до збільшення з причин фактичного значного подорожчання медикаментів та памперсів.

Можна навести і приклад «економії», який не тішить: середня вартість проїзду інваліда до санаторно-курортного закладу в 2014 році зменшилася, але пояснюється це тим, що до профільних санаторіїв чорноморського узбережжя путівки не придбавалися. А вартість проїзду до обласних санаторіїв значно дешевша.

Все викладене – це лише окремі наглядні приклади, які свідчать про те, що «стабільність Фонду», про яку йдеться в Законі – похідна величина від стабільності в державі. У повсякденній діяльності ми постійно аналізуємо всі доступні показники, тенденції, прогнози в порівнянні з реальними даними про результати діяльності Управління в частині реалізації покладених Законом функцій. Тим більше, що ст. 9, п. 8 нової редакції Закону функції аналізу та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску покладені також на робочі органи Фонду.

 
Copyright © 2008. Всі права захищені
м. Київ, 03113, пров. Артилерійський, 7-9